Bostäder till UD:s utsända

Ombyggnad av flera fastigheter i olika etapper till bostäder och mötesrum mm för UD:s och Sidas utsända i Kabul. Uppmätning, skissarbete, projektering, samordning med övriga konsulter, val och inköp av produkter, uppföljning på plats. Projektering av inredning till samtliga lägenheter och lokaler.

2011-2018

Beställare: Utrikesdepartementet