Videokonstgalleri

Galleri och kontor för videokonstagenter i Stockholm. 2006.

Beställare: twochange