Södertälje bastuflotta

Utvecklingsprojekt i anslutning till Konstfackkursen ”Konst i det öppna – Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar” 2020-21