Sveriges ambassad i Islamabad

Ombyggnad av befintligt ambassadkansli. Omdisponering och nya funktioner. Skissarbete, projektering och bygguppföljning på plats. Formgivning av fast inredning. 2007-09.