Sveriges ambassad i Kabul

Ombyggnad av befintligt hus i Kabul till ny svensk ambassad. Utvärdering av möjliga objekt, uppmätning, skissarbete, samordning med övriga konsulter, val och inköp av utrustning och produkter, uppföljning på plats. Projektet påbörjades 2009 och ambassaden invigdes 2011. Projektet föregicks av ett ombyggnadsprojekt på befintligt fd Sida-kansli fr o m 2006.

Beställare: Utrikesdepartementet