Hallwylska museet

Ombyggnad av personalutrymmen i chaufförens fd bostad med nytt platsbyggt kök, ny fast inredning i mötesrum och bibliotek, komplettering av befintlig lös inredning, restaurering och komplettering av originalfärgsättning samt ny belysning. Förslag utformning nytt skyltsystem och flyttbar utställningsarmatur, ritningsunderlag och stöd vid framtagande av prototyper m fl projekt.

2015-2019

Beställare: Statens historiska museer