Kaliningrad

Undersökande projekt om stadsbild, arkitektur och identitet i Kaliningrad med stöd från Konsthögskolan i Stockholm, i form av ett sk Konstnärligt Utvecklingsprojekt. Projektet pågick mellan 2003 och 2007 med workshops, platsbesök, deltagande i konstevent mm och samarbete med bland andra NCCA, National Center for Contemporary Art, i Kaliningrad och Svenska Institutet. Det avslutades med internationellt seminarium i Stockholm.

2014 ledde projektet till samarbete med Mandaworks i inbjuden tävling om utveckling av centrala staden, förslaget fick 3:e-pris.

Illustration: Mandaworks

Illustration: Mandaworks

Illustration: Mandaworks